Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

www.sportsmarketing.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője maximálisan szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. A személyes adatok kezelésével és védelmével összefüggő elvek és gyakorlati megvalósulás összefoglalója a sportsmarketing.hu adatvédelmi szabályzata.

 

AZ ADATKEZELŐ:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A személyes adatok kezelésének jogi vonatkozásai:

 • 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.): a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1995. évi CXIX. törvény: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • az adatvédelmi biztos tevékenysége, ajánlásai során kialakult adatvédelmi gyakorlat figyelembevétele.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 • a regisztrált felhasználók egyértelmű beazonosítása és egymástól történő megkülönböztetése,
 • a regisztráció során megadott adatok alapján a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása,
 • elektronikus hírlevelek küldése,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, hírekről, fejlesztésekről,
 • látogatói statisztikai adatok gyűjtése,
 • a Weboldal zavartalan és megfelelő működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása,
 • a Weboldalt látogatók véleményének, észrevételeinek megismerése,
 • kapcsolatfelvétel.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 • név (vezetéknév és keresztnév),
 • e-mail cím,
 • feliratkozás dátuma.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

 • Az Adatkezelő a jogszerűen tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli.
 • Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.

 

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK, ÉS COOKIE-K ADATKEZELÉSI ELVEI:

 • A Weboldal látogatottsági és webanalitikai szolgáltatások érdekében, valamint a hirdetések kiszolgálására külső szolgáltatókat is igénybe vesz. Ezen szolgáltatók adatkezeléséről a külső szolgáltató weboldalán található elérhetőségeken lehetséges részletes tájékoztatás kezdeményezése. (például www.google-analytics.com, www.facebook.com).
 • A Weboldal üzemeltetője a személyre szabott kiszolgálás érdekében a weboldalt használó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek segítségével a weboldalt használó és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.
 • A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSÁVAL, TÖRLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN:

 • Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat).
 • Az érintett kérheti személyes adatai törlését.
 • A személyes adatok törlését vagy módosítását a hírlevélben és a Weboldalon található elérhetőségeken, hivatkozásokon lehet kérni, kezdeményezni.
 • Az Adatkezelő az érintett által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben értesíti az érintettet.

 

ADATBIZTONSÁG:

 • Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.

 

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA:

 • Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatra.
 • A Weboldal használatával a jelen szabályzatban ismertetett feltételeket, tudnivalókat elfogadja.
 • Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására.
 • A Weboldalt használó az aktuális adatvédelmi szabályzatról ezen az oldalon tájékozódhat.
 • A módosítás hatályba lépését követően a Weboldal használatával a Weboldalt használó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 • Az adatvédelmi szabályzat 2012. január 1-én lépett hatályba.