interjú, Sportmarketing, többféle sportág — 2016/11/03 at 11:20

Interjú Mocsai Lajossal, a Testnevelési Egyetem rektorával

by

A Testnevelési Egyetemről mostanában sok hír jelenik meg. Egy éve égett le az atlétikai csarnok, illetve a magyar kormány több mint 40 milliárd forintot nyújt a TF fejlesztésére. A jelenről és a jövőről beszélgettünk a rektor úrral.

Egy éve volt a sajnálatos tűzeset. Ma hogyan, mit használhatnak a hallgatók, a felújításig mi az, ami rendelkezésükre áll?

Sajnos óriási problémát okozott a baleset. A sportcsarnok és a pótolhatatlan ereklyék mellett a legnagyobb előadó égett le. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a kerülettel, sportági szakszövetségekkel és más felsőoktatási intézményekkel is, így használhatjuk az ingatlanjaikat, tantermeiket. Ma is 4-5 különböző külső helyszínre járnak a hallgatóink. Ez nem csak nekik nehézség, így az órarend összeállítása sem egyszerű feladat.

Fotó: Veres Viktor

Fotó: Veres Viktor

Olvashattunk a grandiózus fejlesztési tervekről. Hallhatnánk róluk részletesen is?

A magyar felsőoktatás egyik legnagyobb fejlesztése van folyamatban. El kell mondani, hogy a TF a rendszerváltás óta mindig kimaradt a korszerűsítésekből, így nem csak építkezünk, pótolni is bőven van mit. A fejlesztésnek köszönhetően nem csak az intézmény léphet egy nagyot, hanem a városrész is, hiszen egy városfejlesztési projekt része is lett az egyetem. A modern oktatási és közösségi tereken kívül számos új sportfelület is létesül. Összesen nagyságrendileg 100 000 m2 oktatási, kutatási és sportfelület készül, ennek kb. fele lesz új, fele felújítás. Nem csak Budapesten, hanem Velencén is fejlesztünk, ott egy vízi sporttelepet építünk. Fontos tudni, hogy a Testnevelési Egyetem fejlesztésére szánt összeg megtérül, hiszen a nálunk végzett szakembereinken keresztül erős hatásunk van az emberek általános egészségi helyzetére, ha pedig az javul, kevesebb pénz kell egészségügyre, jobb lesz az általános munkateljesítmény is. Csak egy példa, egy adat: ma hazánk évente megközelítőleg háromezer milliárd forintot költ mozgásszervi betegségek gyógyítására, kezelésére. Kollégáink és az itt végzett hallgatók munkájának segítségével belátható időn belül ennek az összegnek egy nagy részét is meg tudja spórolni az állam.

Mi lesz a Sportkórház sorsa?

Új helyre kerül és megújul. Jelenleg rossz körülmények között, régi infrastruktúrával, dolgoznak. A költözés után javulnak a munkakörülmények, jobb lesz a dolgozóknak, sportolóknak és a betegeknek egyaránt.

Hány hallgatója van most a Testnevelési Egyetemnek, melyek a legnépszerűbb szakok, képzési formák?

2364 fő hallgatónk van. Közel 200 fővel csökkentenünk kellett a létszámot a tűzeset miatt, sajnos ez az infrastruktúra jelenlegi kapacitása. A megújulás után kb. 3500 fő hallgatóval tervezünk. A legnépszerűbb szak továbbra is a testnevelő tanári, 5-6 szoros a túljelentkezés. A felvételi pontszámok tekintetében az első harmadban vagyunk.

Terveznek-e változást az oktatásban, képzésben?

Igen, de ez független az infrastruktúra megújulásától. A képzési és kimeneti követelmények után elkészültek a tartalmilag megújult, racionalizált tantervek is. Három fő irány lesz: a pedagógusképzés területén az osztatlan testnevelő tanár, míg a sporttudomány területén a két alapképzési szak a sport- és rekreációszervezés BSc, illetve az újra elinduló szakedzői szakképzettséget adó sportágspecifikus edző BSc. A harmadik irány a gyakorlatibbá vált négy mesterképzési szakunk, melyek tartalmi átalakítása a munkaerőpiac elvárásainak figyelembe vételével történt meg.

Mi az egyetem fő célja? Növelni a hallgatók számát? A szakmai színvonalat? Nemzetközi kapcsolatokat erősíteni?

Nem a legnagyobbak szeretnénk lenni, a fő cél a minőség folyamatos javítása. Már a „bemenet” nagyon fontos, az, hogy jó képességű és jól felkészült középiskolások kerüljenek hozzánk. Ezért is kezdeményeztük többek között az edző alapképzési szakon a biológia írásbelivel összekötött gyakorlati felvételi vizsga bevezetését.

A nemzetközi kapcsolatok élnek, de sok új, kölcsönös megelégedéssel kialakított együttműködés is előkészítés alatt van. Az Erasmus programban résztvevő hallgatók is tanulnak nálunk, de nyilván ezen a területen is az infrastrukturális helyzet javulása után tudunk igazán előrelépni.

Nagyon sok célcsoport – hallgatók, középiskolák, sportolók, szakedzők, testnevelő tanárok, helyi lakosok – felé kell kommunikálniuk. Hogyan oldják meg, hány ember dolgozik ezen?

Igyekszünk sok csatornán kommunikálni. Szerencsére a TF hírneve, múltja, hitelessége segít. Az egyetemen három ember munkaidejét csak ez tölti ki. Nemrég újítottuk meg honlapunkat, ami azon kívül, hogy több információt tartalmaz, rajta keresztül könnyen elérhetővé válik számos külső és belső tudásanyag a hallgatóknak. A középiskolák felé is elindítottunk egy „tehetséggondozó” programot, amelynek célja a középiskolások kiválasztása és felkészítése az egyetemre.

A „Testnevelés, Sport, Tudomány” folyóirat hogyan készül, kiknek terjesztik? Mik róla a visszajelzések?

Azért hívtuk éltre, hogy tovább erősítsük a szakmaiságot, helyt adva sportszakmai írásoknak, tudományos publikációknak. Lehetőséget szeretnénk biztosítani oktatóinknak, doktoranduszainknak és hallgatóinknak a publikálásra. A kiadvány magyarul, angolul, nyomtatott formában és online is megjelenik, hogy minél több helyre eljusson. A visszajelzések jók, már elkezdtük a következő számok előkészítését.

Néhány kérdés a sportszervező, sportmenedzser oktatásról. Jelenleg három szint van: OKJ sportszervező, BSc sportszervező, MSc sportmenedzser. Bevált-e ez a felépítés, marad vagy lesznek változások?

Ezen a szakterületen a cél az, hogy nagyon széles látókört biztosító képzést nyújtsunk, és ezután jönnek a speciális ismeretek. Ma OKJ-s szinten 40 fő, sportszervező alapképzésben (BSc) 381 fő, sportmenedzser mesterképzésben (MSc) 152 fő hallgatónk van. Ez a felépítés megmarad, azonban ahogy korábban is jeleztem a sportszervező alapképzési szak átalakul sport- és rekreációszervezés alapképzési szakká, két szakiránnyal, melyből az egyik a sportszervező szakirány.

Az OKJ képzésekről általánosságban fontos elmondani – és mi azt tartanánk jónak – ha ez a képzési forma a felsőoktatási intézményekhez kötődne, melynek köszönhetően egységesen növekedne a szakmai színvonal.

Főleg MSc szinten már több egyetemen van konkurencia. Mitől jobb a TF?

Részleteiben nem ismerem a többi egyetem képzési rendszerét, oktatási tartalmát. Egy biztos: a TF olyan sportszakmai hátteret nyújt, ami máshol nem elérhető.

Kik a kiemelt oktatók? Vannak-e vendégelőadók?

A szakot Dr. Sterbenz Tamás rektorhelyettes vezeti, válogatott az oktatói állomány, emellett vendégelőadóként, óraadóként dolgoznak nálunk a szakterület elismert szereplői, aktív résztvevői.

Zárásként szeretném még elmondani, hogy a sporttudomány súlya még nem elég nagy Magyarországon. A fejlett országokban a sportipar a legnagyobb adózó ágazatok között van. A terület kihat az egészségügyre, a munka hatékonyságára, az általános életminőségre. Tudományosan igazolt tény, hogy a mozgás, a fizikai aktivitás szorosan összefügg a szellemi aktivitással, tevékenységgel is. Azért is dolgozunk, hogy sporttudományt jelentőségéhez mérten méltón elismerjék. Több tervezett programunk és projektünk is erre irányul. Küldetésünk kettős, egyrészt a lakosság fizikai állapotának javítása, másrészt, hogy a Testnevelési Egyetem világszínvonalú oktatási és tudományos intézménnyé váljon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Sportszemle 2016.11.03.

Friss hírválogatás sportmarketing és sportgazdaság témájú cikkekből.

Close