Sportjog, többféle sportág — 2012/12/04 at 08:00

A sportolók szponzorálási szerződésének felmondása

by

A szponzorálási szerződés időtartama alatt könnyen előfordulhat, hogy a szponzorált sportoló valamilyen oknál fogva nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, ezért a szponzornak már nem áll érdekében a szerződés fenntartása. Mik lehetnek a szerződésszegést kiváltó okok és mi lehet a helyes magatartás a bekövetkezésük esetén?

A szponzorálás fogalma és lényege jogi szempontból

A jogirodalomban és a Sporttörvény meghatározásában is a sportszponzorálási szerződés fogalma a következő: a szponzorálás a szponzor és a szponzorált tartós vagy adott sportversenyre vonatkozó kommunikációpolitikai céllal, az ún. imázs transzferre irányulóan létrejött szerződéses kapcsolata, mely során a szponzor pénzt vagy egyéb anyagi előnyöket biztosít a szponzorált részére, míg a szponzorált sporttal kapcsolatos tevékenysége során a szponzort népszerűsíti, illetve lehetővé teszi, hogy sporttal kapcsolatos tevékenységét a szponzor üzleti kapcsolataiban felhasználhassa.

A szponzorált sportoló szerződésszegése és a kapcsolódó jogi problémák

A sportszponzorálás egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb formája ismert és sikeres sportolók szponzorálása. A szerződés időtartama alatt azonban több esetben is előfordulhat, hogy a szponzorált sportoló valamilyen oknál fogva nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, és így a szponzorálás a jövőben nem éri el a célját. Ilyen esetekben a szponzornak általában már nem áll érdekében a szerződés fenntartása.

A sportoló szerződésszegését olyan magatartásformák valósíthatják meg, melyek alkalmasak imázsának, közmegítélésének rontására, és így hatással lehetnek a szerződéssel elérni kívánt célokra. Különösen ilyen sportolói magatartás lehet a fair play alapvető elveinek vagy a doppingtilalomnak a megsértése, valamint szerződésszegéshez vezethet a sportoló esetleges közmegbotránkozást kiváltó életvitele is.

Jogi szempontból – általában a kapcsolódó szerződéses rendelkezések hiánya miatt – a szponzorált sportoló szerződésszegése kérdésének megítélése gyakran jelent problémát. Többször ugyanis nehezen ítélhető meg, mely esetekben van szó a fair play, a doppingtilalom alapvető szabályainak megsértéséről vagy közmegbotránkozást kiváltó viselkedésről, életvitelről. Ráadásul kérdéses az is, hogy a sportoló ilyen magatartásának egyáltalán vane hatása a sportoló vagy a szponzor szerződéses kapcsolatára, a felek közmegítélésére, továbbá a szponzor által elérni kívánt imázstranszferre és így a gazdasági-kereskedelmi tevékenységére.

Szerződéses megoldások a jogi problémák elkerülésére

Az előzőkben kifejtettekre tekintettel a sportoló szerződésszegésszerű magatartásaival kapcsolatos viták elkerülése végett ajánlott a szerződésszegést jelentő magatartások teljes körű (esetleg példálózó jellegű) felsorolása a szponzorálási szerződésben. Ebben az esetben ugyanis a szponzorált sportoló szerződésszegésének megítélése egyszerű, ha a szerződésben konkrétan meghatározott magatartási kötelezettségét nem teljesíti (például ha megtagadja a szerződésben előírt interjún való részvételt vagy a szponzor termékeinek használatát, megjelenítését). Továbbá a sportoló szerződésben meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetére a szponzor részére fizetendő – a felek körülményeihez és a szerződés egyéb sajátosságaihoz igazított – arányos mértékű kötbér kikötése is megfelelő megoldást jelenthet. E rendelkezések szerződésbe való felvétele a szponzor szempontjából azért is tekinthető előnyösnek, mivel a kötbér megfizetését akkor is követelheti, ha kára egyébként nem merült fel, ill. érvényesítheti a kötbér összegét meghaladó kárát és a szponzorált sportoló szerződésszegéséből eredő egyéb jogait is.

A bejegyzés kisebb eltérésekkel eredetileg a Sportjog oldalon jelent meg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Sportmarketing Újragondolva Meetup: Sportban az üzlet

Negyedik alkalommal rendeztük meg a Sportmarketing Újragondolva Meetupot, amely során „Sportban az üzlet” címmel a sport gazdasági kérdései kerültek megvitatásra....

Close