Sportpolitika, többféle sportág — 2012/09/24 at 08:00

Mit tesz a sportért az Európa Tanács?

by

Egy kiváló lehetőségnek köszönhetően jelenleg is a 2 hónapos szakmai gyakorlatomat töltöm Strasbourgban az Európa Tanács [ET] egyik szervezeténél, melynek neve EPAS [Enlarged Partial Agreement on Sport], azaz Európai Bővített Sport Részegyezmény.

A címben feltett kérdésre a válasz szerencsére nem a “semmit”. Komoly munka folyik a háttérben, amelyekről alapjaiban nem igazan lehet hallani. Mielőtt azonban a részletekbe belemennénk, fontosnak érzem, hogy tisztázzunk egy-két dolgot az ET-vel kapcsolatban.

Az Európa Tanács egy összeurópai szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadságot és az emberi jogokat. Az Európa Tanács laza, kormányközi együttműködés keretében jött létre, és [szemben az Európai Tanáccsal és az Európai Unió Tanácsával] ami fontos, hogy nem (!) az Európai Unió intézménye.

Célja:

  • a három fő érték: az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia védelme;
  • az európai kulturális identitás és sokszínűség tudatos fejlesztésének a támogatása;
  • közös megoldás megtalálása az európai társadalom előtt álló kihívásokra;
  • a demokratikus stabilitás megszilárdítása Európában, politikai, törvényhozási és alkotmányos reformokkal.

Az Európa Tanács feladatkörébe számos működési terület, így a sport is beletartozik. A Főtitkárságon belül a sport a három fő ágazat közül az Emberi Jogok és a Diszkrimináció Elleni Küzdelem Igazgatósága alá tartozik. Az Igazgatóság felosztása alapján a sport a „Jó kormányzás – Európa Tanács Sport Részegyezmény és a Sportegyezmények” elnevezésű szekcióban kapott helyet.

Az Európa Tanácsban a sportnak kiemelkedő szerepet tulajdonítanak. Az ET tisztában van vele, hogy a sport ereje segítség a társadalmi integráció, a tolerancia és a megértés kérdéseiben, mivel kortól, nemtől, nyelvtől, vallástól, kultúrától, képességtől függetlenül mindenki számára rendelkezésre áll. A sportnak kulcsfontosságú funkciója van az Európa Tanács alapvető értékeinek népszerűsítésében, támogatásában, így különböző dokumentumokkal próbálják megalapozni a sporthoz kapcsolódó normákat.

A Európa Tanácsban egyezmények, ajánlások, határozatok segítségével irányítják a folyamatokat, melyeknek az előkeszítése, elfogadtatása és ratifikálása egy igen összetett folyamat, amely “megérne egy újabb misét”.

Sporthoz kötődő egyezményből kettőt találhatunk: “Európai egyezmény a sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről” [European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches] és a “Mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni európai egyezmény” [European Anti-Doping Convention]. E két Egyezmény betartását az ET tagállamai folyamatosan figyelemmel kísérik. Ebben a munkában Magyarországot az állami sportigazgatás munkatársai képviselik.

Az Európa Tanács aktívan harcol a nézők általi erőszak kialakulása ellen, különösen a labdarúgásban. Az Egyezmény biztosítja a kormányok számára, hogy gyakorlati intézkedésekkel növeljék a nézői tömegek biztonságát és védelmét. Felvázolja az erőszak kontrolljának eljárási módszereit, valamint olyan megelőző intézkedéseket, amelyek megakadályozzák annak tényleges kitörését. A másik fő egyezmény célja, hogy csökkentse, majd felszámolja a sportbeli doppingot. Ennek érdekében a dokumentumot aláíró államok vállalják, hogy alkotmányos kereteiken belül megteszik az Egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az Egyezmény a doppinggal kapcsolatos megelőzésről szól elsősorban.

Az EPAS (Európai Bővített Sport Részegyezmény) – ahol ténylegesen töltöm a gyakorlatomat – valójában nem egy egyezmény, hanem az Európa Tanácson belül az egyik együttműködési forma. Fontos, hogy a részegyezményekben nem minden Európa Tanács-tagállam vesz részt automatikusan: a részvétel önkéntes és befizetéshez kötött. Az EPAS nevében a „bővített” jelző pedig arra utal, hogy Európán kívüli államok és nem-kormányzati szervezetek előtt is nyitva áll, így az EPAS az Európa Tanács sportpolitikával foglalkozó testülete. Feladata, hogy előmozdítsa a sportot, és hangsúlyozza annak pozitív értékeit. Ennek érdekében határozatokat és ajánlásokat készít elő, konferenciákat szervez. Emellett segítséget nyújt tagállamainak, NGO-nak, sportszervezeteknek, hogy a sport egészségesebbé, jobban szabályozottabbá váljék.

Forrás: coe.int

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ReklámFeszt: sport és média szekció

Javában zajlik a kedd reggeltől péntek estig tartó ReklámFeszt. A teljes marketing szakmát összefogó rendezvényen tegnap került sor a sport...

Close